CGKV De Ontmoeting

Corona-perikelen

 

Berichtgeving in verband met de corona-maatregelen. (update 15-12-2020)

 

Met de laatste corona-maatregelen worden weer een hoop mensen getroffen. Maar het kabinet heeft een zorgvuldige afweging moeten maken en weer gekozen voor een lockdown.

Het gaat in tegen ons gevoel en verlangen, maar we hebben helaas weer moeten besluiten om de kerkdiensten alleen via livestream te laten volgen. Er is dus voorlopig geen inschrijving meer. Dit zal in elk geval duren zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn.

Strikt genomen zouden we nog wel recht hebben om met 30 personen samen te komen in verband met godsdienstvrijheid. Maar om meerdere redenen zien we hiervan af. Allereerst zien we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om mee te doen met deze periode van beperkt contact. Het zou een slecht signaal van de kerken zijn als ze toch blijven samenkomen, terwijl zoveel andere activiteiten stopgezet moeten worden. Ook vanuit het landelijk kerkverband van onze kerken komt het dringend advies om in deze periode te kiezen voor livestream-diensten zonder bezoekers.

We hebben wel besloten om op de zondagen voorlopig door te gaan met de twee diensten. De ochtenddienst om 10.00 uur en de avonddienst om 19.00 uur. Dus allebei zonder bezoekers.

We hopen en bidden dat deze situatie beperkt blijft tot de aangegeven periode en dat daarna het aantal bezoekers weer snel omhoog kan gaan, zodat we elkaar kunnen ontmoeten en samen God de eer te geven en hopelijk ook samen zingend van Zijn Naam te mogen getuigen.

De kerkenraad

Diensten Broek op Langedijk

zondag 17 januari
10.00 uur ds. C. van den Berg UP! dienst
19.00 uur ds. Frank Meijer

zondag 24 januari HA
10.00 uur ds. Frank Meijer
19.00 uur ds. Frank Meijer dankzegging HA

zondag 31 januari
10.00 uur prof. dr. G. den Hertog
19.00 uur prof. dr. G. den Hertog

zondag 7 februari
10.00 uur ds. Frank Meijer

19.00 uur ds. Frank Meijer

Diensten Hoorn

De wijkgemeente Hoorn houdt afwisselend in de Dorpskerk Kerkelaan 8 in Zwaag en de Dorpskerk Westerblokker 105 in Blokker elke zondag een kerkdienst.
Voor meer informatie: Theo Kamstra, telefoon 06-24326225

 

Tot en met zondag 17 januari zijn er geen diensten.
Als op 19 januari de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus worden opgeheven is de agenda:

zondag 24 januari HA

10.00 uur ds. H.P. Brandsma in Zwaag


zondag 31 januari
10.00 uur Johannes Noor in Blokker