Agenda CGKV De Ontmoeting

18 augustus
10.00 en 19.00 uur ds. N.C. Smits, Purmerend

25 augustus
10.00 uur ds. Frank Meijer, doopdienst
19.00 uur ds. H. Bos, Den Helder

1 september
10.00 uur student Arjo Riemer, Kampen
19.00 uur Refresh