Wijkgemeente Hoorn

Naast de gemeente in Broek op Langedijk hebben wij ook een wijkgemeente in Hoorn.

Ontstaansgeschiedenis

Wellicht vraag je je af waarom dit het geval is. In de loop van 1992 krijgt de Broeker pastor van een aantal mensen uit Hoorn vanwege de afstand met Broek op Langedijk het verzoek om diensten te gaan organiseren in Hoorn. Er wordt een commissie opgesteld om nader uit te zoeken of dit mogelijk is. Onze kerkenraad besluit om vanaf 1 oktober 1992 een start te maken met het werken in Hoorn. En zo vindt dan op zondagmiddag 4 oktober 1992 in de kapel van Dijk en Duin de eerste kerkdienst plaats in Hoorn vanuit de CGK Broek.

Anno 2018

Het aantal leden in de wijkgemeente Hoorn is nu ongeveer 60 inclusief 10 gastleden. De zondagse dienst vindt wekelijks plaats om 10.00 uur aan de Wilhelminalaan 2 in Hoorn.

Agenda

5 januari
10.00 uur ds. J. Knol, Krommenie

12 januari
10.00 uur ds. H.P. Brandsma

19 januari
10.00 uur ds. C. Affourtit, Amsterdam, voorbereiding HA

26 januari 
10.00 uur ds. H.P.Brandsma, viering HA

2 februari
10.30 uur evangelist J.P. Balder