Naast de gemeente in Broek op Langedijk hebben wij ook een wijkgemeente in Hoorn.

Ontstaansgeschiedenis

Wellicht vraag je je af hoe dit zo gekomen is.
In de loop van 1992 krijgt de Broeker pastor van een aantal mensen uit Hoorn vanwege de afstand met Broek op Langedijk het verzoek om diensten te gaan organiseren in Hoorn. Er wordt een commissie opgesteld om nader uit te zoeken of dit mogelijk is. Onze kerkenraad besluit om vanaf 1 oktober 1992 een start te maken met het werken in Hoorn. En zo vindt dan op zondagmiddag 4 oktober 1992 in de kapel van Dijk en Duin de eerste kerkdienst plaats in Hoorn vanuit de CGK Broek op Langedijk

Anno 2020

Het aantal leden in de wijkgemeente Hoorn is nu ongeveer 50 inclusief 10 gastleden. De zondagse dienst vindt wekelijks plaats in de Dorpskerk in Zwaag of de Dorpskerk in Blokker