Wijkgemeente Hoorn

Naast de gemeente in Broek op Langedijk hebben wij ook een wijkgemeente in Hoorn.

Ontstaansgeschiedenis

Wellicht vraag je je af waarom dit het geval is. In de loop van 1992 krijgt de Broeker pastor van een aantal mensen uit Hoorn vanwege de afstand met Broek op Langedijk het verzoek om diensten te gaan organiseren in Hoorn. Er wordt een commissie opgesteld om nader uit te zoeken of dit mogelijk is. Onze kerkenraad besluit om vanaf 1 oktober 1992 een start te maken met het werken in Hoorn. En zo vindt dan op zondagmiddag 4 oktober 1992 in de kapel van Dijk en Duin de eerste kerkdienst plaats in Hoorn vanuit de CGK Broek.

Anno 2018

Het aantal leden in de wijkgemeente Hoorn is nu ongeveer 60 inclusief 10 gastleden. De zondagse dienst vindt wekelijks plaats om 10.00 uur aan de Wilhelminalaan 2 in Hoorn.

Agenda

17 november
10.30 uur ds. J. van Mulligen, Amerfoort

24 november
10.00 uur ds. H.P. Brandsma

1 december 1e Advent
10.00 uur ds. Frank Meijer, voorbereiding HA

8 december 2e Advent
10.00 uur ds. H.P. Brandsma, HA en dankzegging

15 december 3e Advent
10.30 uur prof.dr. H.J. Selderhuis, Hasselt

22 december 4e Advent
10.00 uur ds. H.P. Brandsma

24 december Kerstnachtdienst
19.30 uur ds. H.P.Brandsma

25 december 1e Kerstdag
10.00 uur ds. H.P.Brandsma

29 december 
10.0 uur ds. J.F. Ezinga, Lunteren