Privacy van CGKV De Ontmoeting

AVG

Kerken vallen ook onder de AVG. Dat betekent dat kerken bewust en zorgvuldig zullen moeten omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Het is daarom belangrijk dat iedereen die in de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, op de hoogte is van de nieuwe regelgeving. De AVG gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Dit zijn die gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een of meer personen. Denk dan aan namen, adressen, foto’s op websites, maar ook aan bepaalde persoonskenmerken. We hebben daarom een protocol opgesteld die je hieronder kunt downloaden.

Bekijk hier het AVG-protocol.

KerkTV

Een onderdeel van de AVG is ook hoe we omgaan met multimediale zaken. Naast de geluidsopnamen hebben we nu ook KerkTV in gebruik genomen. Ook hier gelden bepaalde regels die met name tijdens de opnamen van kracht zijn. Ook hier is een protocol over opgesteld.

Bekijk hier het KerkTV-protocol.