Header financiën CGKV De Ontmoeting

Wil je onze gemeente steunen?

Dan is een gift of financiële bijdrage van harte aanbevolen!

Bankrekening

IBAN: NL74 RABO 0310 8040 86 t.n.v.  CGKV de Ontmoeting

 

Collectes

In de dienst is er een moment om bij te dragen aan de collectes. Er zijn 3 collectes. De doelen worden op het beamerscherm getoond. Er kan digitaal gegeven worden door middel van de scipio-app.  Ook is er de mogelijkheid om bij de uitgang contant bij te dragen.

 

Financiële bijdragen

Een belangrijke taak is ook het inzamelen van de benodigde geldmiddelen via de vaste vrijwillige bijdragen (VVB). Uit deze VVB worden onder andere de vaste lasten voor de gemeente (onderhoud gebouwen, kosten predikant, landelijke kassen enz.) betaald. Voor de VVB zijn richtlijnen opgesteld; de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Deze richtlijnen, inclusief een tabel die de relatie tussen netto maandelijks inkomen en de vaste kerkelijke bijdrage per maand aangeeft kun je vinden in onze gemeentegids.
Je kunt onze gemeentegids hier opvragen.

Legaten

Wanneer je bij testamentaire beschikking de kerk iets wil nalaten, kan dat in de vorm van een algemeen legaat aan CGKV De Ontmoeting te Broek op Langedijk. Indien men daarbij een bijzonder doel wil gedenken, moet dit doel worden toegevoegd (bijvoorbeeld: “voor de eredienst”, “voor het jeugdwerk”, “voor het kerkgebouw”, “voor de diaconie” enz.). Een notaris kan hierover verdere informatie geven.

Kerkelijke kassen

De Generale Synode van CGK heeft voor de diverse kerkelijke kassen bedragen per lid/dooplid vastgesteld. Voor de GKV  gelden soortgelijke, landelijk vastgestelde normen. Deze moeten door de penningmeester worden afgedragen aan de landelijke bureaus.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.