Header financiën CGKV De Ontmoeting

Wil je onze gemeente steunen?

Dan is een gift of financiële bijdrage van harte aanbevolen!

Bankrekening

IBAN: NL74RABO0310804086 t.n.v.  CGKV de Ontmoeting

Financiële bijdragen

Een belangrijke taak is ook het inzamelen van de benodigde geldmiddelen via de vaste vrijwillige bijdragen (VVB). Uit deze VVB worden de vaste lasten voor de gemeente (o.a. onderhoud gebouwen, kosten predikant, enz.) betaald. Voor de VVB zijn richtlijnen opgesteld; de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Deze richtlijnen, inclusief een tabel die de relatie tussen bruto maandelijks inkomen en de vaste kerkelijke bijdrage per maand aangeeft kun je vinden in onze gemeentegids.
Je kunt onze gemeentegids hier opvragen.

Collectebonnen

Tijdens de kerkdienst wordt er een collecte gehouden. Een groeiende groep gemeenteleden maakt gebruik van de mogelijkheid om collectebonnen in de collectezak te doen. Door het gebruik hiervan kan bij de fiscus aangetoond worden dat dit bedrag aan de is gegeven en het als zodanig als aftrekpost gebruiken bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.

kleur

bonwaarde

aantal bonnen per kaart
prijs per kaart
rood
 0.80
20
16.00
groen
 1.00
20
20.00
grijs
 1.50
20
30.00

Deze collectebonnen zijn te bestellen door overmaking van (een veelvoud van) het bedrag per kaart onder vermelding van de kleur(en) en/of opdrukwaarde(n) op bankrekeningnummer NL74RABO0310804086 t.n.v. penningmeester CGKV. (Tijdig) bestelde collectebonnen staan ‘s zondags in de postvakjes in de hal van de kerk. Leden in Hoorn krijgen ze via de post.

Collecten via Givt

Ook kun je via “Givt” doneren. Download de GivtApp via www.givtapp.net/download op je smartphone, vul het gewenste bedrag per collecte in en haal de telefoon (bluetooth-aan) langs de zender in de collectezak. Vergeet niet om je gegevens in de App te completeren.


Legaten

Wanneer je bij testamentaire beschikking de kerk iets wil nalaten, kan dat in de vorm van een legaat aan de CGKV te Broek op Langedijk. Indien men daarbij een bijzonder doel wil gedenken, moet dit doel worden toegevoegd (bijvoorbeeld: “voor de eredienst”, “voor het jeugdwerk”, “voor het kerkgebouw”, “voor de diaconie” enz.). Een notaris kan hierover verdere informatie geven.

Kerkelijke kassen

De Generale Synode van CGK en GKV heeft voor de diverse kerkelijke kassen bedragen per lid/dooplid vastgesteld. Deze moeten door de penningmeester worden afgedragen aan het landelijk bureau.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.