Evangelisatieprojecten van CGKV De Ontmoeting

In de Bijbel staat in Matteüs 28 het volgende:
18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’


Vanuit deze opdracht doen wij als CGKV De Ontmoeting mee met de volgende projecten:

Logo Aanloophuis de Steiger

Stadspastoraat (de Steiger)

Aan het Luttik Oudorp 91-93 in Alkmaar staat een grachtenpand, waarin het aanloophuis de Steiger is gevestigd. Dit project, dat in 1994 is gestart, biedt hulp aan prostituees en dak- en thuislozen d.m.v. het verzorgen van maaltijden en diverse activiteiten. Meer informatie staat op de website van De Steiger.

Logo de Witte Tent

IKES

In 1971 is IKES gestart met evangelisatie/recreatiewerk onder de vakantiegangers in Schoorl. Ook andere kerken uit de omgeving en deputaatschappen participeren hierin. Wat IKES anno 2020 allemaal doet is te lezen op de website van De Witte Tent.

Logo Hart voor Heerhugowaard

Hart voor Heerhugowaard

In januari 2011 is dit nieuwe project in ‘De Stad van de Zon’ in Heerhugowaard van start gegaan. In de zuidelijke nieuwbouwwijken van Heerhugowaard waren nauwelijks kerken te vinden en daarom is HvHHW hier gevestigd. Zodoende kunnen we het evangelie ook daar delen met mensen die hiervoor open staan. De stichting heeft een eigen website, bekijk deze hier.