Structuur
De leiding van de gemeente ligt in handen van de kerkenraad. Deze bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Het moderamen (dagelijks bestuur) ondersteunt de kerkenraad. De gemeente is opgedeeld in vijf wijken en deze zijn weer onderverdeeld in kleinere kringen. Lees hier meer over onze wijken en kringen.
De verschillende commissies zijn verdeeld in vijf taakgroepen: verkondiging; pastoraat; diaconaat; jeugd; beleid, toerusting en financiƫn. Iedere taakgroep heeft een ambtsdrager als aanspreekpunt. Deze brengt in kerkenraadsvergaderingen verslag uit van de voortgang binnen zijn taakgroep.

Wil je meer weten over de structuur? Neem contact met ons op!