Gespreksgroepen CGKV De Ontmoeting

Gespreks- en ontmoetingsgroep “WWJD”

WWJD is een laagdrempelige bijbelstudiegroep bedoeld voor ouders met opgroeiende kinderen. We komen zes keer per jaar bij elkaar om rondom de Bijbel met elkaar van gedachten te wisselen. We nemen ook de tijd voor ontspanning: we organiseren jaarlijks een strandwandeling, we gourmetten of BBQ’en, we gaan er met onze gezinnen een dagje op uit, kortom: een gezellige club met een serieuze boodschap.

Gespreks- en ontmoetingsgroep “Vrouwen-koffieochtend Heerhugowaard”

Wij ontmoeten elkaar rondom een kop koffie, we zingen samen, en aan de hand van een boekje wordt een Bijbelgedeelte gelezen en enkele vragen, toegespitst op ons persoonlijke leven, besproken. Aan het eind van het jaar is er een gezellige maaltijd bij één van de leden thuis.

Praet en Luistergroep

Een paar keer per jaar komen we bij elkaar om heel open en vertrouwelijk te praten en te luisteren over diepe levens- en geloofsvragen. Hier is ook ruimte om je twijfel uit te spreken. De kring is open voor iedereen.
Contactpersoon  ds. F.H. Meijer ( 0226-753636)

Bijbelgespreksgroep

Deze (gezellige) gespreksgroep komt één keer per 14 dagen bij iemand thuis bij elkaar, op dinsdagochtend. Aan de hand van een boekje wordt op een informele manier een Bijbelboek of een bijbels onderwerp besproken.

Bijbelgespreksgroep Broek op Langedijk

Deze Bijbelkring komt om de 14 dagen op dinsdagavond bij elkaar. Er wordt begonnen met het zingen van liederen en vervolgens wordt een hoofdstuk uit een afgesproken boekje behandeld. Rond 22.00 uur wordt afgesloten met kringgebed, of iemand gaat voor in gebed.

Van harte uitgenodigd om één (of meerdere) van deze gespreksgroepen te bezoeken! Meer weten? Neem contact met ons op!

Verdiepingsmiddagen

Iedere eerste zondagmiddag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) zijn er verdiepingsmiddagen. Aan de hand van de belijdenisgeschriften diepen we samen ons geloof uit. Er is alle ruimte voor vragen en gesprek. We beginnen om 15:00 uur en eindigen om ongeveer 16:00 uur.

Contactpersoon ds. F.H. Meijer ( 0226-753636)