Wijken en kringen

Het is Gods bedoeling dat wij naar elkaar omzien en elkaar helpen. Vaak gebeurt dit vanzelf en daar zijn we enorm blij mee. Toch zijn er ook mensen die best wat hulp kunnen gebruiken, en een extra bezoekje zou hen goed doen! Omdat niemand naar zeshonderd leden om kan zien, hebben we wijken en kringen opgericht.

Kringen

De gemeente is opgedeeld in vijf wijken die ieder uit vier of vijf kringen, van circa 15 mensen die bij elkaar in de buurt wonen, bestaan. Binnen de kring sturen we een kaartje bij ziekte, een telefoontje, of doen een boodschap doen indien nodig. Het lijken kleine dingen,
maar ze betekenen vaak veel. Natuurlijk is het niet zo dat het omzien naar elkaar bepérkt blijft tot de kring.

Iedere kring heeft een eigen pastoraal aanspreekpunt. Die legt de jaarlijkse huisbezoeken af en stimuleert het omzien naar elkaar. Hij is ook jouw eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg.

Wijken

Vier of vijf kringen vormen samen een wijk. In deze wijk worden per kring, of kringoverstijgende activiteiten georganiseerd om elkaar (beter) te leren kennen.

Wijk 1Broek op Langedijk
Wijk 2Heerhugowaard
Wijk 3Alkmaar, Zuid Scharwoude, Sint Pancras
Wijk 4Noord Scharwoude, Oudkarspel,  Schagen e.o., Wieringermeer
Wijk 5Hoorn

Wijkteam

Het wijkteam is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de verschillende kringen, en voor het organiseren van activiteiten die een ‘levend’ wijkleven stimuleren. Het wijkteam bestaat uit wijkouderlingen, wijkdiakenen, pastorale bezoekers en wijkdiaconessen.