Missie en visie


Onze missie en visie valt het best te omschrijven aan de hand van de volgende drie symbolen:


Kruis CGKV De Ontmoeting

Het kruis

Symbool van ons geloof. Omdat Jezus stierf aan het kruis, is er redding voor de wereld, want zo droeg Hij het kwaad van deze wereld. Nu is er bij Hem vergeving en een nieuw begin mogelijk, een nieuw leven in de liefde en vreugde van God.
Anker CGKV De Ontmoeting

Het anker

Symbool van de hoop. Jezus is gestorven aan het kruis, maar daarna opgestaan uit de dood. Nu leeft Hij om zijn redding aan mensen uit te delen en deze wereld te leiden naar het doel dat Hem voor ogen staat: een nieuwe wereld, waarop geen kwaad en verdriet meer is. Daar zie je nu nog niets van, maar onze hoop heeft vaste grond, want Jezus leeft!

Hart CGKV De Ontmoeting

Het hart

Symbool van de liefde. God houdt van ieder mens, zoveel en zo intens dat Hij in Jezus zichzelf heeft gegeven voor ons. Straks, als zijn nieuwe wereld komt, zal God alles goed maken. De mensen zullen leven voor Hem en alles zal volmaakt zijn, in liefde!