Op deze pagina zijn nieuws, actualiteiten en andere interessante zaken te lezen Als er iets is dat je geplaatst wilt hebben stuur dan even een mail naar de redactie. (administratie@cgkv-deontmoeting.nl)

=================

Vakantiebijbelfeest

Het vakantiebijbelfeest is gelukkig weer mogelijk. Maandag, dinsdag en woensdag 18, 19,20 oktober in gebouw IRENE. Klik op de uitnodiging hiernaast.

Ds. Jelle Kol niet naar Broek op Langedijk

Helaas hoorden we in de ochtenddienst van zondag 17 oktober dat ds. Jelle Knol het beroep dat op hem was uitgebracht niet heeft aangenomen.

Een actie van Hart voor HHW die onze steun verdient

Kaarten sturen en ontvangen wordt nu nog leuker met een mooie natuurpostzegel !!
Iedereen heeft wel eens postzegels nodig:
Thuis, of op het werk, of u kent iemand die veel post verstuurt.
Onlangs ben ik deze verkoop gestart in Heerhugowaard en het zou mooi zijn om dit verder uit te breiden.
U betaalt niets extra, maar van elk verkocht velletje blijft er 10% over en die opbrengst komt ten goede voor Hart voor Heerhugowaard.

Een vel van 10 postzegels     € 9,60
5 Internationale zegels          €7,75

Hartelijke Groet: Korien Koekoek
Voor vragen, ophalen of bezorgen:  06-41980417

 

 

De Witte Tent zoekt teamleden

Ik wil je graag iets vertellen over een heel mooi project waar ik bij betrokken ben, namelijk de Witte Tent in Groet (NH). Dit is een heel gezellig en mooi evangelisatieproject naast de mooie duinen in Noord-Holland. De Witte Tent is aangesloten bij het landelijke evangelisatienetwerk van de PKN, Dabar. De teams bestaan uit leden van allerlei verschillende kerken van de 17 tot 30 jaar. Het idee van de tent is dat we als kinderen van God zoveel liefde en aandacht gekregen hebben, dat we dat graag willen uitdelen. In Noord Holland zijn heel veel mooie mensen en vakantiegangers op zoek naar een leuke en warme tijd. Lijkt het je leuk om daar iets in te betekenen? Laat het me weten. We zijn nog op zoek naar teamleden.

We hebben drie teams. Team 1 zal van 17 juli t/m 24 juli aanwezig zijn, team 2 van 24 juli t/m 7 augustus en team 3 van 7 t/m 20 augustus. Team 2 is nog niet compleet en team 3 is helaas nog helemaal leeg. Je mag je alleen of samen opgeven. Wil jouw jeugdgroep dit misschien wel eens samen meemaken? Geef je dan als groep op! 😊

Wat ik vaak terug hoor van deelnemers, is dat ze het een hele bijzondere tijd vinden. Het is zichtbaar hoe de gasten een fijne plek vinden bij de tent. De heilige Geest is echt aanwezig! De teams worden heel gauw een hechte groep en het is ook nog eens erg leerzaam voor je eigen geloof.

Groeten,

Jacolien van Eekeren, Evangelist bij de Witte Tent
jacolienvaneekeren@gmail.com
www.wittetent.nl
Inschrijven via: www.izb.nl/dabar >> waar we Dabar doen >> Schoorl/Groet

Data:
Team 1: 17 t/m 24 juli
Team 2: 24 juli t/m 7 aug
Team 3: 7 t/m 20 aug
 

Laatste clubavonden

Diverse vacatures

 We hebben in de kerk een groot aantal posities waarvoor opvolgers c.q. invulling gezocht wordt.

Tot nu toe is er nog geen enkele post vervuld.

Daarom deze herhaalde oproep, we zoeken, en dat kunnen voor alle functies zowel vrouwen als mannen zijn:

  • een notulist voor de kerkenraadsvergaderingen
  • een penningmeester
  • een bestuurslid voor Hart voor Heerhugowaard
  • bezoekbroeders/zusters
  • een archivaris
  • coördinator van het beamerteam en extra beameraars
  • kosters voor de zondag

Nogmaals dus een dringende oproep, het werk moet gebeuren!

 

Kanselkleed (antependium)

Kanselkleden zijn niet bedoeld om het kerkgebouw te versieren of om de kerk nog eens wat gezellig aan te kleden. Liturgische kleden – het woord zegt het al – hebben een functie; ze worden aangebracht ten dienste van de liturgie.

In de week voor Pinksteren is het witte kanselkleed verwisseld voor het rode.

De kleur rood is de kleur van het vuur, de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam;
De duif is het symbool voor de Heilige Geest, die ons Gods vrede brengt;
De vlammen verwijzen naar de volheid van de schepping,, heel de schepping is betrokken bij het werk van Gods Geest;

Hart vooor Heerhugowaard

In 2011 is Hart voor Heerhugowaard gestart als evangelisatieproject van de CGK en GKV Broek op Langedijk met het houden van diensten in de basisschool ‘Reflector’ in de wijk ‘Stad van de Zon’. Vanaf februari 2018 beschikt Hart voor Heerhugowaard over een eigen gebouw ‘Wijkcentrum De Zon’. De diensten die iedere zondag worden uitgezonden zijn te zien op Youtube.
Wekelijks geeft Hart voor Heerhugowaard een nieuwsbrief uit. Je kunt deze ook ontvangen, kijk daarvoor op de website.

Nieuws?

Er zijn vast wel gebeurtenissen, leuke dingen of aankondigingen die je wilt delen. Het kan in deze rubriek vermeld worden. Stuur even een mailtje naar administratie@cgkv-deontmoeting.nl. Het wordt dan zo spoedig mogelijk geplaatst.

Bijbel Basics

In de nevendienst wordt gebruik gemaakt van de werkbladen van ‘Bijbel Basics’, een programma voor de kinderen samengesteld door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wat is Bijbel Basics?

De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Met Bijbel Basics belooft het Nederlands Bijbelgenootschap dat kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de bijbelopvoeding van kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Download hier het jaarprogramma

Kindernevendienst

 

Er is ook weer  kindernevendienst. Het is mogelijk om de kinderen te brengen vanaf 9.30 uur. Tot 11.30 uur is er de mogelijkheid om ze weer op te halen. Ouders die wat verder van de kerk wonen hoeven dan niet een gedeelte van de digitale dienst te missen.

Wenskaarten

Er is weer een mooie collectie kaarten. Wat kan het fijn zijn om gemeenteleden blij te maken met een kaartje. U kunt ze bestellen bij Annelies tel. 0226 318037, Jannie tel. 072 5710648b of
Toos tel. 072 5741010. Zo nodig komen we bij u langs.

Generaal pardon asielzoekers

Woensdag 12 mei  a.s. om 15.00 uur wordt er een demonstratie gehouden op het Binnenhof in Den Haag voor asielzoekers die al jaren in Nederland wonen en nu dreigen te worden uitgezet. Er wordt veel publiciteit aan gegeven. Ook kerken worden gevraagd deel te nemen aan deze manifestatie. Het is belangrijk dat wij vanuit de gemeente hier een aandeel aan kunnen leveren want ook het gezin van Sjakro en Suzanna Mandasori dreigt te worden uitgezet.
U kunt ook de petitie tekenen. Deze is te vinden op https://generaalpardon2021.petities.nl

Wat ziet een voorganger?

Zolang er geen of weinig mensen in de kerk zijn ziet de voorganger grotendeels lege stoelen en de op hem gerichte camera. Laten we hopen dat hij zich spoedig weer tot een goed gevulde kerkzaal kan richten.

Aanmelden voor kerkdiensten

Na maanden van lockdown mag het land steeds verder open, ondanks de nog steeds zorgelijke situatie vanwege COVID-19. Ook voor de kerken is het advies vanuit overheid en de overkoepelende organisatie aangepast. Het advies is op beperkte schaal bezoeken van erediensten weer mogelijk maken.

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 2 mei 2021 weer maximaal 30 bezoekers toe te laten tot de kerkdiensten. Dit zal per wijk worden geregeld.

Koninklijke onderscheiding

Op 26 april jl. is onze broeder Johan Duinkerken benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau.
Johan heeft zich meer dan 40 jaar op meerdere terreinen ingezet voor kerk en samenleving. Onze kerk diende hij als diaken, ouderling, voorzitter van de kerkenraad en voorzitter van de zendingscommissie. De zendingsgemeente Hart voor Heerhugowaard heeft hij na de opstart begeleid bij de verdere doorontwikkeling tot de bloeiende gemeente die het nu is.
Daarnaast was hij lid, secretaris en/of voorzitter van de:

Stichting Interkerkelijk Evangelisatieproject Schoorl;
Chr. Stichting Woon- en Zorgvoorzieningen Horizon;
Identiteitsraad van het Zorgcentrum Horizon;
Klachtencommissie van Zorgcentrum Horizon en Zorgvoorzieningen Alkcare;
Chr. Vereniging voor Basisonderwijs De Wijngaard;
CDA-fractie in de raad van de gemeente Langedijk;
denktank van Agapè “Hollands Handful”;

en tal van andere maatschappelijke instellingen en verenigingen.

Wij willen Johan, en zijn vrouw Jannie, van harte feliciteren met deze koninklijke onderscheiding.

Overigens mocht ook ons oud-gemeentelid Mart Bron dezelfde onderscheiding in ontvangst nemen, deze kreeg hij uitgereikt in Assen. Ook Mart en Lenie natuurlijk van harte gefeliciteerd.

Website

Regelmatig wordt een bezoek gebracht aan onze website zoals hierboven wordt weergegeven. Met name op de zondag loggen veel mensen in op de digitale kerkdiensten via de website. Duidelijk zichtbaar is ook de 2e april: Goede Vrijdag.

Een bijzondere avond

Een bijzondere avond was het zeker! Om 20.00 uur konden de 58 mensen die ingelogd waren deze online gemeenteavond bijwonen. Na een overdenking van ds. Frank Meijer werden de toegezonden stukken over 2020 en de gestelde vragen behandeld door de voorzitter van de kerkenraad, de penningmeester en de voorzitter van de commissie van beheer. Na afloop van de vergadering kon via een zoom verbinding nog worden nagepraat.

Geboren

Dinsdag 6 april werd het gezin van Gertjan, Marieke en Mirte van Westen verblijd met de geboorte van een dochter, die de naam Ellis heeft gekregen. De ouders laten ons weten dat ze blij en dankbaar zijn en dat alles goed gaat.

Jeugdclub

De Ontmoeting heeft verscillende jeugdclubs, die periodiek bij elkaar komen.

Op weg naar Pasen

Met Palmzondag begint de Goede Week, waarin christenen het lijden en sterven van Jezus herdenken. Maar wat gebeurde er op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag? Lees het hier, download de poster en ‘wandel’ mee op weg naar Pasen.

Goede Week 2021

De Goede Week (ook wel Stille Week, Lijdensweek of Heilige Week genoemd) duurt van Palmzondag 28 maart 2021 tot Stille Zaterdag 3 april 2021. Het zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd. Veel kerken organiseren ook een kerkdienst op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Vier evangeliën, vier verhalen

Lees alles

Paastour (2)

Donderdagavond 25 maart hebben we met een grote groep van 12 tot 16 jaar de paastour gelopen.
Om jullie hiervan een kleine impressie te geven, zijn  er door onze pers wat foto’s gemaakt.
Natuurlijk worden jullie nu nieuwsgierig naar deze tocht, nou goed nieuws want vanaf zaterdag 27 maart t/m 5 april ( 2e paasdag ) kan iedereen deze tour gaan lopen.

Aan de hand van een adressen lijst en verdere toelichting, leidt de tour langs diverse huizen van gemeenteleden. Bij deze huizen hangt op een zichtbare plek een QR code in het raam. Na het scannen hiervan volgt een opdracht. Al lopend door mooi Langedijk ga je terug in de tijd, terug naar het jaar 30 van onze jaar telling ….
De tour is geschikt voor alle leeftijden en is leuk om als gezin te lopen.
Even voor de duidelijkheid , het startpunt is het huis van de dominee, dus niet de kerk, de kerk komt later op de route !

De jongeren van Rock Solid en Solid Friends wensen jullie allen gezegende en gezellige paasdagen toe.

Paasmedley Nederland Zingt

Rond Pasen wil Nederland Zingt opnieuw een online koor organiseren. Dit keer gaat het om een paasmedley, bestaande uit meerdere bekende liederen. Zing jij ook mee? Meer informatie op de website van Nederland Zingt

Herken je dit gebouw?

Dit was tot  31 december 2017 het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Op 4 februari 2018 werd daar de laatste dienst gehouden na het samengaan met de Chr. Gereformeerde Kerk. Het gebouw werd verkocht en is na een grondige verbouwing opgesplitst in 4  appartementen, die vanaf 1 maart 2021 bewoond zijn.

 

Paastour

In het mededelingenblad heb je het gelezen: Donderdag 25 maart a.s. gaan de leden van Rock Solid en Solid Friends een QR paastour lopen. Ze worden uitgenodigd om 18.30 uur bij de kerk. In tweetallen zullen ze de route lopen langs verschillende adressen van kerkleden. We hopen op een mooie avond. Als je wilt mag je gerust een vriend(in) meenemen.

Wat neem je mee: gezellig humeur, telefoon waar je een QR code mee kan scannen en een pen.

De route is door kerkleden te lopen van 25 maart – 5 april. In het mededelingenblad zal hier meer informatie over volgen.

Wil je meer weten klik dan hier

kerk

Stembureau

Woensdag 17 maart waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Onze kerk was 1 van de 11 locaties in Langedijk, corona-proof en rolstoel toegankelijk.

van A tot Z nr. 1

Bijna 53 jaar geleden nam de jeugdvereniging het initiatief om een kerkblad uit te geven dat periodiek zou verschijnen. Van A tot Z was geboren. Er is in de loop der jaren wel het een en ander veranderd natuurlijk, maar de basis is hetzelfde gebleven: nieuws uit de gemeente.

Lees hier de eerste uitgave

Tekst Opwekking 315

In de dienst op biddagavond werd een filmpje uitgezonden waarin Dirk en Roelien Felthuis Opwekking 315 zongen. Omdat de tekst niet voor iedereen bekend is wordt die hieronder weergegeven.

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
In het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
Dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
In het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
Dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Video, geluid en beamer

De mensen die iedere week de beamerpresentatie maken, de beamer bedienen en zorgen voor beeld en geluid zie je niet, maar ze zijn heel belangrijk voor de livestreamdiensten die worden uitgezonden.

GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN

GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN

Melodie: Psalm 42
(Evenals een moede hinde)

God, hoe graag zou ik weer komen      lees verder

De geschiedenis van de GKv en het kerkgebouw

Eigenlijk geen echt nieuws, maar zeker wel interessant om dat hier een keer te plaatsen.
Lees hier de hele geschiedenis.

De geschiedenis van de CGK en het kerkgebouw

Eigenlijk geen echt nieuws, maar zeker wel interessant om dat hier een keer te plaatsen.
Lees hier de hele geschiedenis.

7 maart ' Maak een vrolijk geluid voor de Heer'

In de de dienst van vanmorgen zou dit lied uitgezonden worden. Helaas was dat door een technisch probleem niet  mogelijk. Beluister het nu alsnog

Speurtocht biddag

Paasproject

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

Dit en nog veel meer staat op de site ‘Bijbel Basics’. 

UP! dienst 21 februari

Een oproep om interactief gebedspunten door te geven gaf het resultaat dat je op bijgaand plaatje ziet.

Het is mooi om te zien dat veel mensen hebben deelgenomen en zo met z.n allen 1 groot oprecht gebed hebben samengesteld.

U kunt deze punten in uw gebeden blijven opnemen.