Naast de samenkomsten op zondag, komen we ook samen op andere momenten. We willen graag door onderlinge ontmoeting een hechtere gemeenschap worden en zodoende veel voor elkaar kunnen betekenen. Om deze ontmoetingen vorm te geven worden er regelmatig diverse activiteiten georganiseerd en zijn er verschillende clubs en verenigingen opgericht. Op die manier hopen wij dat ook jij je snel thuis voelt in onze gemeente! Lees hier meer over clubs en verenigingen.

Verder heeft de kerk vanaf het allereerste begin als één van haar belangrijkste taken het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.